wszystkie działy
Twój koszyk jest pusty

Baza wiedzyprzed zakupem

Fiskalizacja kasy rejestrującej Fiskalizacja kasy rejestrującej

Fiskalizacja kasy to czynność, bez której trudno wyobrazić sobie rozpoczęcie prowadzenia ewidencji za pomocą urządzenia rejestrującego. Dopiero wykonanie tej operacji pozwala przedsiębiorcy m.in. na wystawianie i wydawanie paragonów fiskalnych. Warto jednak pamiętać, że fiskalizacja urządzenia rejestrującego - w zależności od rodzaju kasy - będzie miała inny przebieg.

więcej
Jakie trzeba spełnić warunki, żeby skorzystać z odliczenia za zakup kasy fiskalnej? Jakie trzeba spełnić warunki, żeby skorzystać z odliczenia za zakup kasy fiskalnej?

Podatnik, który wdraża w swojej firmie pierwszą kasę fiskalną, może skorzystać z ulgi wynoszącej do 90% wartości urządzenia, ale nie więcej niż 700 zł. Przedsiębiorca musi jednak wtedy spełnić wymogi określone w przepisach, m.in. w ustawie o VAT. Co więcej, ulga wynosząca maksymalnie 700 zł przysługuje także podatnikom, którzy zostali zobligowani do wcześniejszej instalacji kas fiskalnych online (wymiany urządzenia).

więcej
Kasa czy drukarka, czyli jakie urządzenie fiskalne będzie najlepsze dla Twojej działalności? Kasa czy drukarka, czyli jakie urządzenie fiskalne będzie najlepsze dla Twojej działalności?

Jedną z najważniejszych decyzji, podejmowanych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą przed zakupem urządzenia rejestrującego, jest wybór między kasą, a drukarką fiskalną. Powinno się poświęcić trochę czasu na poznanie kluczowych różnic między nimi, by wyselekcjonować opcję najlepiej dostosowaną do potrzeb prowadzonej działalności.

więcej
Kto jest wyłączony z obowiązku ewidencjonowania? Kto jest wyłączony z obowiązku ewidencjonowania?

Nie każdy przedsiębiorca, który świadczy usługi lub sprzedaje towary na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych, jest automatycznie zobligowany do stosowania urządzenia fiskalnego. Szczegółowe zasady w tej kwestii definiuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

więcej
Obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej Obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej

Ustawa o VAT wymaga od podatników, którzy świadczą usługi lub sprzedają towary na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, prowadzenia ewidencji przy użyciu urządzeń fiskalnych. Szczegółowe przepisy w tej sprawie zawiera jednak odrębne Rozporządzenie Ministra Finansów - w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

więcej
Zgłoszenie fiskalizacji kasy do Urzędu Skarbowego Zgłoszenie fiskalizacji kasy do Urzędu Skarbowego

Instalacja kasy fiskalnej w firmie wiąże się z koniecznością dopilnowania różnych formalności. W przypadku wdrażania urządzenia z elektroniczną kopią paragonów, podatnik musi pamiętać m.in. o złożeniu ważnego zawiadomienia do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. O jakim zgłoszeniu mowa i kiedy należy go dokonać?

więcej
Ustal kiedy musisz kupić kasę fiskalną Ustal kiedy musisz kupić kasę fiskalną

Podatnik korzystający ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej, z powodu wysokości obrotu, zobligowany jest do tego, by na bieżąco monitorować, czy nie przekroczył ustawowego limitu. Jeśli sytuacja taka będzie miała miejsce, osoba prowadząca działalność musi bezzwłocznie podjąć odpowiednie działania, których celem jest instalacja urządzenia rejestrującego w firmie.

więcej
Zakup transzowy kas fiskalnych Zakup transzowy kas fiskalnych

Podatnicy będący w obowiązku do ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej, mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi na zakup urządzenia. Wiele firm ma jednak wątpliwości co do zasad, na jakich można skorzystać z odliczenia, głównie w przypadku zakupu kolejnych kas fiskalnych, a także okoliczności, w których powinno się dokonać zwrotu ulgi.

więcej

w trakcie użytkowania

Konieczność przechowywania kopii paragonów fiskalnych Konieczność przechowywania kopii paragonów fiskalnych

Korzystanie z kasy rejestrującej obliguje podatnika m.in. do starannego przechowywania kopii wystawianych paragonów. Urządzenia fiskalne, które są stosowane przez przedsiębiorców, zapewniają jednak różne sposoby archiwizowania takiej dokumentacji. O jakich obowiązkach trzeba wtedy pamiętać?

więcej
Książka serwisowa kasy fiskalnej Książka serwisowa kasy fiskalnej

Wraz z zakupem kasy fiskalnej podatnik otrzymuje książkę serwisową. Jest ona swego rodzaju paszportem urządzenia rejestrującego, w którym zapisywane są wszystkie zdarzenia towarzyszące jego używaniu i serwisowaniu.

więcej
Kiedy warto posiadać rezerwową kasę fiskalną? Kiedy warto posiadać rezerwową kasę fiskalną?

Rezerwowa kasa fiskalna to urządzenie rejestrujące, z którego można skorzystać w sytuacji, gdy model stosowany na co dzień nie pozwala na zgodne z przepisami prowadzenie ewidencji, np. w wyniku usterki technicznej. Kiedy warto zdecydować się na zainstalowanie dodatkowej technologii sprzedaży w firmie?

więcej
Odzyskaj część kosztów poniesionych na zakup kasy Odzyskaj część kosztów poniesionych na zakup kasy

Zakup kasy fiskalnej zawsze oznacza dodatkowy wydatek dla działalności gospodarczej. Warto jednak pamiętać o tym, że w określonych przypadkach przedsiębiorca może skorzystać z ulgi za instalację takiej technologii sprzedaży - wynoszącej maksymalnie 700 zł. Ponadto, istnieją też inne sposoby na obniżenie wydatku na kasę fiskalną, w tym opcja zaliczenia zakupu urządzenia do kosztów uzyskania przychodu.

więcej
Przegląd kasy fiskalnej obowiązkiem podatnika Przegląd kasy fiskalnej obowiązkiem podatnika

Jednym z obowiązków podatnika, powstałym z tytułu posiadania i użytkowania kasy fiskalnej, jest konieczność dokonywania przeglądów technicznych. Co ważne, wspomniana czynność może zostać przeprowadzona wyłącznie przez uprawniony do tego serwis. To jednak podatnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, czy jego urządzenie fiskalne przeszło obowiązkowy przegląd techniczny we właściwym terminie.

więcej
Raporty dobowe i miesięczne Raporty dobowe i miesięczne

Podatnicy, którzy rejestrują obrót i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kasy fiskalnej, są zobligowani m.in. do wykonywania 2 rodzajów raportów: dobowego oraz miesięcznego. W zależności od rodzaju stosowanego urządzenia, takie zestawienia będą jednak miały inną formę - papierową lub elektroniczną.

więcej
Zgłoszenie fiskalizacji kasy do Urzędu Skarbowego Zgłoszenie fiskalizacji kasy do Urzędu Skarbowego

Instalacja kasy fiskalnej w firmie wiąże się z koniecznością dopilnowania różnych formalności. W przypadku wdrażania urządzenia z elektroniczną kopią paragonów, podatnik musi pamiętać m.in. o złożeniu ważnego zawiadomienia do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. O jakim zgłoszeniu mowa i kiedy należy go dokonać?

więcej
Co grozi za niewydanie paragonu? Co grozi za niewydanie paragonu?

Wydawanie paragonów fiskalnych to bez wątpienia podstawowy obowiązek podatnika, który stosuje kasę rejestrującą. Jeżeli przedsiębiorca jest zobligowany do używania takiego urządzenia, musi pamiętać o tym, aby każdą sprzedaż na rzecz osoby fizycznej lub rolnika ryczałtowego poświadczać wspomnianym dokumentem. Natomiast zaniechanie tego obowiązku grozi bardzo dotkliwymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

więcej
Programowanie stawek VAT na kasie fiskalnej Programowanie stawek VAT na kasie fiskalnej

Przedsiębiorcy wykorzystują kasy fiskalne m.in. w celu rejestrowania obrotu oraz uzyskania informacji na temat kwoty podatku należnego do zapłaty. W związku z tym, jedną z kluczowych kwestii, niezbędną do pracy przy zastosowaniu takiej technologii sprzedaży, jest prawidłowe zaprogramowanie stawek VAT na urządzeniu.

więcej
Oświadczenie dotyczące zasad prowadzenia ewidencji - kiedy trzeba je sporządzić? Oświadczenie dotyczące zasad prowadzenia ewidencji - kiedy trzeba je sporządzić?

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wymaga od podatnika zapoznania wszystkich osób w firmie, które są odpowiedzialne za obsługę klientów przy użyciu urządzeń fiskalnych, z informacjami o zasadach prowadzenia ewidencji. Na czym konkretnie polega ten obowiązek?

więcej
Przekazywanie danych do Centralnego Repozytorium Kas Przekazywanie danych do Centralnego Repozytorium Kas

Kasy fiskalne online to urządzenia rejestrujące sprzedaż, które muszą transmitować dane do Centralnego Repozytorium Kas (systemu teleinformatycznego Ministerstwa Finansów). Jednym z najważniejszych obowiązków użytkownika takiej technologii jest więc zapewnienie połączenia z CRK.

więcej
NIP nabywcy na paragonie fiskalnym NIP nabywcy na paragonie fiskalnym

Umieszczenie NIP-u nabywcy w części fiskalnej paragonu to funkcjonalność, która obecnie jest już dostępna w większości modeli kas oraz drukarek rejestrujących. Kiedy takie rozwiązanie jest przydatne dla przedsiębiorcy? W jaki sposób nabywca może wykorzystać paragon fiskalny, który zawiera jego NIP?

więcej

po zamknięciu

Konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących Konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących

Podatnicy zobligowani do rejestrowania obrotu w kasie rejestrującej, mogą skorzystać z tzw. ulgi na zakup urządzenia. Niemało firm ma jednak obiekcje co do zasad, na jakich można skorzystać z odliczenia, przede wszystkim w przypadku kupna kolejnych kas fiskalnych, a także okoliczności, w których trzeba dokonać zwrotu ulgi.

więcej
Zakończenie używania kasy fiskalnej - o jakich procedurach trzeba pamiętać? Zakończenie używania kasy fiskalnej - o jakich procedurach trzeba pamiętać?

Zakończenie używania kasy fiskalnej, bez względu na przyczyny wystąpienia takiej sytuacji, wymaga od podatnika dopełnienia ważnych formalności. Trzeba wtedy pamiętać m.in. o wyrejestrowaniu urządzenia z ewidencji prowadzonej przez właściwy Urząd Skarbowy. Ponadto, procedury związane z zakończeniem używania kasy fiskalnej będą się różniły w zależności od rodzaju stosowanej technologii sprzedaży.

więcej

online

Kasy fiskalne online - najważniejsze funkcje nowych urządzeń Kasy fiskalne online - najważniejsze funkcje nowych urządzeń

W 2019 roku w Polsce pojawią się urządzenia fiskalne nowego typu - kasy i drukarki online. Wspomniane modele zyskają szereg dodatkowych funkcji, które będą związane zarówno z nowocześniejszą formą rejestrowania obrotu, jak i wydawaniem elektronicznych paragonów dla klientów. Co więcej, wszystkie kasy online zagwarantują współpracę z terminalami do kart płatniczych.

więcej
Wymiana kas fiskalnych - w jakich branżach i kiedy? Wymiana kas fiskalnych - w jakich branżach i kiedy?

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, część podatników zostanie zobligowanych do wymiany dotychczasowych kas fiskalnych na urządzenia online. Nowe przepisy nie tylko wskażą konkretne grupy przedsiębiorców objęte wspomnianym obowiązkiem, ale także ostateczne terminy wdrożenia technologii nowego typu.

więcej
Elektroniczne paragony fiskalne - kiedy będzie trzeba je realizować? Elektroniczne paragony fiskalne - kiedy będzie trzeba je realizować?

Kasy rejestrujące online będą pierwszymi urządzeniami w Polsce, które w przyszłości zagwarantują zgodne z przepisami wystawianie i wysyłanie e-paragonów fiskalnych. Cyfrowe dowody sprzedaży mają mieć takie samo znaczenie, co ich papierowe odpowiedniki. Jednakże, nie w każdym przypadku użytkownik kasy online będzie musiał zrealizować paragon także w formie elektronicznej.

więcej
Do kiedy będzie można instalować kasy z kopią papierową i elektroniczną? Do kiedy będzie można instalować kasy z kopią papierową i elektroniczną?

Wprowadzenie w Polsce systemu online jest równoznaczne ze stopniowym wycofywaniem z użytku dotychczasowych urządzeń rejestrujących, czyli modeli z kopią papierową oraz elektroniczną. Do kiedy będzie można kupować i instalować wspomniane kasy fiskalne?

więcej
Procedura instalacji kasy fiskalnej online Procedura instalacji kasy fiskalnej online

Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej wymaga od przedsiębiorcy przejścia przez tzw. procedurę instalacyjną. W praktyce polega to m.in. na zleceniu fiskalizacji urządzenia wdrażanego w firmie. A jak wspomniana procedura przebiega w przypadku instalowania kasy online?

więcej
Kasy i drukarki online ready - na czym polega ich modernizacja do online? Kasy i drukarki online ready - na czym polega ich modernizacja do online?

Zanim na rynku technologii sprzedaży pojawiły się pierwsze kasy i drukarki fiskalne online, przedsiębiorcy mogli wdrażać w swoich firmach m.in. urządzenia określane jako online ready (przygotowane na nowe rozwiązania prawne i systemowe). Na czym konkretnie polega modernizacja takich modeli i kiedy można ją przeprowadzić?

więcej


Obniż koszt zakupu kasy fiskalnej
Skontaktuj się z nami

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Fosa 41
02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00, sob. 8:00 - 16:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Grójecka 122
02-367 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 10
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Kosińskiego 21
61-521 Poznań

tel.: +48 61 271 00 00
poznan@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Miedziana 10
90-038 Łódź

tel.: +48 42 295 50 00
lodz@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Fabryczna 2
20-301 Lublin

tel.: +48 81 474 00 00
lublin@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Warszawa (2) Poznań Łódź Lublin Katowice
Zadzwoń do mnie
22 550 32 00
Twój koszyk jest pusty
×